PHÒNG HỌP

THE MEETING ROOM

Thiết bị bao gồm:

  • Flipchart

  • Nước suối


  • Màn hình máy chiếu

  • Bình hoa tươi