Trò chơi

Chơi game hoạt động nhóm

Các thành viên sẽ được chơi các trò chơi theo nhóm nhằm mục đích rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và có cơ hội để hiểu nhiều hơn về đồng nghiệp của mình.


Các nhóm sẽ có những ý tưởng, thỏa sức sáng tạo cùng nhau với những chủ đề đã được đưa ra từ ban tổ chức.

Team Building

Nhóm lập ra được kế hoạch cụ thể để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian ngắn nhất.

Sáng tạo và trí tuệ

Chia sẻ - Gắn kết - Thấu hiểu

WE ARE ONE